Home » Proiecte

Proiecte

 

Câtre Agenția Indicativ Media

Anunț/Comunicat de presă

Proiecte

Programul Operațional Sectorial ,,Creșterea Competitivității Economice,,
,,Investiții pentru viitorul dumneavoastră,,


„Competitivitate prin conectare la Internet și echipamente IT la SC PROENERG SRL”
Proiect cofinanțat  prin Fondul European de Dezvoltare Regională


SC PROENERG SRL, cu sediul în Oradea, str. Mihail Kogălniceanu nr 60/A, Oradea cod 410094, județul Bihor, derulează începând cu data de 16 sept 2013, proiectul „Competitivitate prin conectare la Internet și echipamente IT la SC PROENERG SRL”, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul pentru Societatea Informaţionala, în calitate de Organism Intermediar, în numele şi pentru Ministerul Economiei (în calitate de Autoritate de Management). Valoarea totală eligibilă a proiectului este de  66.870,62 leidin care asistenţa financiară nerambursabilă este de 60.183,54 lei (și anume 49.771,79 lei din FEDR si 10.411,75 lei din bugetul naţional).

Proiectul se implementează în Oradea, str. Mihail Kogălniceanu nr 60/A, Oradea cod 410094, județul Bihor, pe o durată de 5 luni.

Pentru informații detaliate despre celelalte programme operaționale cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Dénes István
Manager de proiect
Tel. 0259447163

anunt - incepere proiect.pdf
anunt - finalizare proiect.pdf