Home » DOMENII DE APLICARE

DOMENII DE APLICARE

O instalație de iluminat interioară sau exterioară adecvată îi creează provocări majore fiecărui investitor sau antreprenor. Noi Proenerg, în calitate de producător de aparate de iluminat cu LED-uri, abordăm cu flexibilitate sarcinile ivite. LED-urile cele mai eficiente stau la baza produselor noastre cu eficiență energetică reală: consum mic de energie, intensitate mare de lumină.

Crearea universului interior şi a atmosferei specifice într-un magazin presupune lumină. Folosind produsele Proenerg se pot realiza sisteme de iluminat artificial pentru magazine prin care să trezească sentimente plăcute în potenţialii cumpărători, generând totodată o atmosferă plină de inspiraţie, propice cumpărăturilor. În plus, aceste sisteme asigură eficienţă energetică şi o exploatare economică.

Iluminatul este o componentă organică a expoziţiilor şi a sălilor de expoziţii – indiferent de natura exponatelor, care pot fi picturi, fotografii, statui şi statuete sau chiar şi mărfuri destinate vânzării ulterioare. Fiecare expoziţie transmite un mesaj, iar lumina este un element indispensabil în formularea mesajului şi în crearea atmosferei. De asemenea, o concepţie elaborată împreună cu beneficiarul, precum şi un corp de iluminat ales şi amplasat corespunzător, care poate ghida vizitatorii, contribuie la crearea atmosferei, permiţând totodată interpretarea liberă a mesajului şi trăirea emoţiilor trezite de acesta.

Biserici, cetăţi şi clădiri monumente istorice... moştenirea unor vremuri străvechi, a unor epoci de mult apuse. Păstrarea stării actuale a acestor edificii, conferirea unor noi destinaţii pentru acestea şi, astfel, transmiterea lor către generaţiile viitoare este o provocare şi o datorie permanentă. Acestea au fost ideile care ne-au inspirat cu mai mult de zece ani în urmă, când Proenerg a început să se ocupe cu iluminat festiv pentru exterior, după care şi cu iluminat pentru interior destinat bisericilor.