Home

Galerii

Iluminatul este o componentă organică a expoziţiilor şi a sălilor de expoziţii – indiferent de natura exponatelor, care pot fi picturi, fotografii, statui şi statuete sau chiar şi mărfuri destinate vânzării ulterioare. Fiecare expoziţie transmite un mesaj, iar lumina este un element indispensabil în formularea mesajului şi în crearea atmosferei. De asemenea, o concepţie elaborată împreună cu beneficiarul, precum şi un corp de iluminat ales şi amplasat corespunzător, care poate ghida vizitatorii, contribuie la crearea atmosferei, permiţând totodată interpretarea liberă a mesajului şi trăirea emoţiilor trezite de acesta.

Crearea universului interior şi a atmosferei specifice într-un magazin presupune lumină. Folosind produsele Proenerg se pot realiza sisteme de iluminat artificial pentru magazine prin care să trezească sentimente plăcute în potenţialii cumpărători, generând totodată o atmosferă plină de inspiraţie, propice cumpărăturilor. În plus, aceste sisteme asigură eficienţă energetică şi o exploatare economică.